Welkom op het Zorg van de Zaak online portaal.
Mocht u nog geen account hebben vraag dan toegang aan uw administrator. Maakt uw bedrijf nog geen gebruik van het portaal, klik dan op de registreer knop voor de eerste registratie.
E-mailadres
Wachtwoord
Tweestapsverificatie instellen
Tweestapsverificatie alternatief instellen
1/2
Kies uit de onderstaande opties een extra controle methode voor het inloggen. We noemen deze extra controle: tweestapsverificatie.
Het is vervelend als u niet kunt inloggen als u uw telefoon niet bij de hand heeft of geen email tot uw beschikking hebt. Geef daarom direct een alternatieve verificatiemethode op. Kies uit de onderstaande opties een alternatieve controle methode voor het inloggen.
Methode
Mobiel nummer
Scan de streepscode (QR).
Voer de sleutel (code) handmatig in.
Klik hier, indien uw de streepjes code niet kunt scannen.
{{vm.qrCode}}
Tweestapsverificatie instellen
Tweestapsverificatie alternatief instellen
2/2
Een SMS is verstuurd naar '{{vm.telefoonnummer}}', met daarin een verificatiecode.
Een e-mail is verstuurd naar '{{vm.emailadres}}', met daarin een verificatiecode.
Gebruik uw authenicator app om een verificatiecode te genereren.
Vul hier uw code in
Heeft u een probleem met inloggen? of wilt u andere wijze van inloggen, neemt u dan contact op met de administrator binnen uw organisatie.
Alternatief
Stel hier het tweestapsverificatiebeleid in voor uw organisatie(s)
Richtsnoeren van de Wet bescherming persoonsgegevens en de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) bepalen dat tweestaps verificatie verplicht is bij de verwerking van persoonsgegevens. Als u geen tweestaps verificatie instelt, voldoet u niet aan de vereiste richtsnoeren van de AP. Wij raden u dringend aan een tweestaps verificatie in te stellen.
Verwerkersovereenkomst
Om gebruik te maken van Zorg van de Zaak Online moet op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een verwerkers­overeenkomst worden afgesloten tussen (als verwerkings­verantwoordelijke) en Zorg van de Zaak ICT B.V. (als verwerker). Pas na het afsluiten van deze overeenkomst mogen we persoons­gegevens voor u verwerken. Hieronder kunt u de overeenkomst inzien. Geef aan of u akkoord bent met de verwerkers­overeenkomst om verder te gaan.
Naam ondertekenaar